آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه
درخواست ارزیابی شاخص‌های کسب و کار- کیفی
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1401/09/28 بیمه تعاون رتبه بندی اعتباری BBB- با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/09/13 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 مثبت در پایش - در حال وقوع مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1401/07/01 مشترک پویا درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری __ مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1401/07/01 مشترک کارگزاری حافظ درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری __ مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1401/07/01 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری __ مشاهده