آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه
درخواست ارزیابی شاخص‌های کسب و کار- کیفی
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
تغییر وضعیت پایش 1402/12/19 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB+ A2 منفی در پایش - منفی مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1402/09/28 آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری BBB+ A2 مثبت در پایش - مثبت مشاهده
تنزل رتبه/درجه 1402/05/10 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 منفی بدون پایش / عادی مشاهده
ارتقاء رتبه/درجه 1402/05/10 بیمه تعاون رتبه بندی اعتباری BBB مثبت بدون پایش / عادی مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/11/08 سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری A A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده