1403/04/07
اولین رتبه اعتباری پروژه شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام)

رتبه اعتباری شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام) _ شرکت پروژه، برای اولین بار توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، تعیین شد.

بیانیه مطبوعاتی

تهران، 2 اسفند ماه 1402: رتبه اعتباری شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام) _ شرکت پروژه، برای اولین بار توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، تعیین شد. 

رتبه اعتباری شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام)  برای اولین بار توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان به صورت -A تعیین شده است. این بدان معنی است که در صورت تامین مالی شرکت یاد شده در دوران ساخت بر اساس مفروضات گزارش، احتمال موفقیت در اجرای پروژه‌های موضوع شرکت در حد مناسب بوده و پس از بهره برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت ایفای تعهدات مالی شرکت در سطح خوب قرار داشته و آسیب‌پذیری آن در برابر تغییر شرایط کم است. همچنین دورنمای رتبه اعتباری، پایدار پیش‌بینی شده است.

رتبه اعتباری پروژه نشان می‌دهد که تا چه حد احتمال دارد که از محل جریانات نقدی ورودی پروژه در زمان بهره‌برداری، علاوه بر پوشش جریانات نقد خروجی، اصل و سود بدهی‌های سررسید شده نیز پرداخت گردد.

برهان برای رتبه‌بندی پروژه، ریسک‌های مرحله احداث و مرحله بهره‌برداری را ارزیابی کرده و بر اساس عوامل بیرونی و ریسک اشخاص ثالث آن را تعدیل می‌کند. ریسک‌های تغییرات تکنولوژی، تغییرات بهای تمام شده، پیچیدگی و سختی احداث، روش تحویل توسط پیمانکاران ساخت پروژه، تامین مالی و مدیریت پروژه در شناسایی ریسک مرحله احداث ارزیابی می‌شوند. ترکیب ریسک‌های تطبیق عملکرد با عملکرد پیش‌بینی شده، ریسک‌های بازار و ریسک‌های نقدینگی نیز ریسک مرحله بهره‌برداری را تشکیل می‌دهند.

برهان از همان علائمی که برای رتبه‌بندی بلند مدت شرکت‌های تجاری استفاده می‌کند، برای نشان دادن رتبه‌بندی اعتباری پروژه‌ها نیز بهره می‌برد و به دلیل ماهیت بلند مدت اجرا و بهره‌برداری از یک پروژه، شرکت‌های پروژه را از نظر کوتاه مدت رتبه‌بندی نمی‌کند.

لازم به توضیح است، رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، تضمینی برای عملکرد آتی و توصیه‌ای به خرید، نگهداری یا واگذاری سهام شرکت‌های مذکور محسوب نمی‌گردد.

برای اطلاعات بیشتر راجع به شیوه‌نامه رتبه‌بندی اعتباری پروژه به پایگاه اطلاع رسانی برهان به نشانیwww.bcr.ir  بخش قوانین و مقررات، قسمت شیوه نامه‌های رتبه‌بندی مراجعه فرمایید.

آخرین اخبار برهانمشاهده همه