در این بخش میتوانید با کلیک بر روی هر یک از فرایند های زیر ، آخرین فرایند های تصویب شده آن بخش را مشاهده فرمایید .

ردیف عنوان مرجع تصویب کننده تاریخ تصویب شماره ویرایش
1  فرایند رتبه‌بندی هیات مدیره ۹۷/۰۳/۰۷ صفر
2 فرایند و چارچوب درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره 97/11/29 صفر
3 فرآیند پایش و به روز رسانی رتبه اعتباری کمیته تدوین ضوابط 99/09/5 صفر