بیمه تعاون

رتبه بندی اعتباری

  • 1402/05/10
  • ارتقاء رتبه/درجه
رتبه/درجه در کوتاه مدت رتبه/درجه در بلند مدت
BBB
مثبت
بدون پایش / عادی
تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
تایید مجدد رتبه/درجه 1400/04/01 بیمه تعاون رتبه بندی اعتباری BBB- با ثبات بدون پایش / عادی مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/09/28 بیمه تعاون رتبه بندی اعتباری BBB- با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده