در این بخش میتوانید با کلیک بر روی هر یک از قوانین و مقررات زیر ، آخرین  قوانین و مقررات تصویب شده آن بخش را مشاهده فرمایید .

قوانین
ردیف عنوان مرجع تصویب کننده تاریخ تصویب
1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مجلس  ۱۳۸۴/۰۹/۰۱
2 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۸/۰۹/۲۵
3 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۶/۴/۲۵
4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۴/۲/۰۱
5 قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۸
مقررات
ردیف عنوان مرجع تصویب کننده تاریخ تصویب شماره ویرایش
1 دستورالعمل تأسیس موسسات رتبه‌بندی اعتباری  هیئت مدیره سازمان بورس  ۱۳۹۵/۰۱/۲۱  صفر
2 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  شورای عالی مبارزه با پول شویی  ۱۳۸۹/۱۱/۲۰  صفر