اظهار نظر حرفه ای و مستقل در خصوص رتبه اعتباری بنگاه های اقتصادی مختلف و انواع اوراق بدهی و ارائه سایر خدمات رتبه بندی، مستلزم به کارگیری برترین و به روزترین شیوه نامه ها و اسلوب ها، مطابق با استانداردهای بین المللی رتبه بندی است. شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، ضمن بهره گیری از جدیدترین شیوه نامه (متدلوژی) های روز دنیا برای بخش های مختلف مورد ارزیابی، با همکاری متخصصین و مجربین بازارهای پولی و مالی داخلی ، اقدام به بومی سازی این شیوه نامه ها نموده است تا علاوه بر استفاده از مدرن تربن استانداردهای بین المللی، شرایط قوانین و مقررات داخلی نیز در ارزیابی های رتبه بندی، در نظر گرفته شوند. در زیر، فهرست آخرین ویرایش شیوه نامه های مورد استفاده در ارزیابی های رتبه بندی اعتباری برهان، ارائه می شوند.


ردیف عنوان شیوه نامه تاریخ تصویب مرجع تصویب تاریخ اجرا آخرین شماره ویرایش
1 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری شرکت ها ۹۷/۰۳/۰۷ هیات مدیره   صفر
2 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری بانکهای تجاری ۹۷/۰۳/۰۷ هیات مدیره   صفر
3 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری نهادهای مالی غیر بانکی ۹۷/۰۳/۰۷ هیات مدیره   یک
4 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری بیمه عمومی (غیر زندگی) ۹۷/۰۳/۰۷ هیات مدیره   صفر
5 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری صکوک ۹۷/۰۳/۰۷ هیات مدیره   صفر
6 شیوه‌نامه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری 1402/03/22 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   سه
7 شیوه‌نامه رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های کارگزاری ۹۷/11/29 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   صفر
8 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری مؤسسات حمایت شده توسط دولت 97/03/07 هیات مدیره   صفر
9 شیوه نامه ارزیابی شاخص های کسب و کار - کیفی فعالان اقتصادی 98/06/12 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   صفر
10 شیوه نامه کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری 1401/11/03 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   یک
11 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری شرکت های صرافی 99/02/08 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   صفر
12 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری شرکت مادر 99/02/08 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   صفر
13 شیوه نامه رتبه بندی راهبری شرکتی 99/10/10 کمیته تدوین ضوابط   صفر
14 شیوه نامه رتبه بندی کیفیت مدیریت سبد گردان 99/12/18 کمیته تدوین ضوابط   صفر
15 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری شرکتهای تامین سرمایه 99/07/05 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   صفر
16 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری شرکتهای سرمایه گذاری 1400/03/22 کمیته تدوین ضوابط   صفر
17 شیوه نامه رتبه بندی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای نوپا 1400/02/11 کمیته تدوین ضوابط   صفر
18 شیوه نامه رتبه بندی اعتباری پروژه 1402/08/13 کمیته تدوین ضوابط و هیات مدیره   یک