جستجو و فیلترها
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1399/08/08 سرمایه گذاری توسعه ملی رتبه بندی اعتباری A+ A1 با ثبات بدون پایش / عادی مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/11/08 سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری A A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/11/03 پتروشیمی جم رتبه بندی اعتباری A A1 با ثبات در پایش - مثبت مشاهده
تنزل رتبه/درجه 1402/05/10 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 منفی بدون پایش / عادی مشاهده
ارتقاء رتبه/درجه 1402/05/10 بیمه تعاون رتبه بندی اعتباری BBB مثبت بدون پایش / عادی مشاهده
تغییر وضعیت پایش 1403/03/01 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB+ A2 منفی در پایش - منفی مشاهده
ارتقاء رتبه/درجه 1403/03/10 آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری A- A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده