برهان خدمات خود را بر اساس انعقاد قرارداد با مشتری ارائه می دهد. نمونه قراردادهای ارائه خدمات در جدول زیر آمده است:

 

ردیف

عنوان قرارداد

1

نمونه قرارداد ارائه خدمات رتبه­ بندی

2

نمونه قرارداد ارائه خدمات درجه­ بندی

3

نمونه قرارداد ارزیابی شاخصهای کسب و کار (کیفی) (وزارت صمت)

 

آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه
آخرین اخبار برهانمشاهده همه
آخرین اصلاحات و تغییرات مشاهده همه