ساختار کارمزد خدمات :

کارمزد خدمات رتبه ­بندی از متقاضی خدمات، دریافت می­گردد. برهان سیاست­ها و رویه ­هایی تدوین نموده است تا تعیین و وصول کارمزد خدمات کاملا جدا از فعالیت ­های تحلیلی و فرآیندهای رتبه بندی انجام پذیرد. لذا مذاکره در خصوص قرارداد، توسط مدیر توسعه بازار برهان انجام می­پذیرد و  جزییات نرخ خدمات هر قرارداد قبل از شروع فرآیند رتبه ­بندی تعیین و به امضاء طرفین قرارداد می­رسد. رعایت اصل استقلال ایجاب می­کند کارمزد خدمات رتبه ­بندی در ابتدای فرآیند، به ­طور کامل دریافت گردد. قابل ذکر است بنابراین، کارمزد اولیه ، در زمان انعقاد قرارداد برای مدت یک­سال و کارمزد پایش و بازبینی رتبه ­اعتباری برای دوره های یک­ساله بعد از اولین رتبه ­بندی، در ابتدای همان دوره دریافت می­شود. مبنای پایه قیمت گذاری خدمات برهان بشرح جداول ذیل می باشد:

 

کارمزد رتبه بندی اعتباری :

موضوع رتبه بندی اعتباری

مبنای محاسبه کارمزد پایه

نرخ
(ضرایب به یک ده هزارم)

حداقل مبلغ کارمزد
(میلیون ريال)

حداکثر مبلغ کارمزد
(میلیون ريال)

شرکتها ( تجاری، خدماتی و صنعتی)

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت

۲.۵

۳۵۰

۲۵۰۰

پیمانکاری ها

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت

۲.۵

۵۰۰

۲۰۰۰

بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت ۰.۰۴

۷۵۰

۴۰۰۰

شرکتهای مادر(هلدینگ)

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت

۰.۲

۵۰۰

۴۰۰۰

شرکتهای سرمایه گذاری

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت

۰.۵

۳۵۰

۱۵۰۰

واسپاری ، تامین سرمایه، سایر نهادهای مالی

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت ۱

۵۰۰

۲۵۰۰

کارگزاری

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت ۱

۲۵۰

۷۵۰

شرکتهای بیمه

دارایی‌ها+بدهی ها+ سرمایه‌گذاری های بلندمدت ۱

۵۰۰

۳۰۰۰

صکوک دولتی

ارزش اسمی اوراق منتشره

۵

۵۰۰

۳۰۰۰

سایر صکوک

ارزش اسمی اوراق منتشره

۸

۵۰۰

۳۰۰۰

 

 

نرخ کارمزد رتبه بندی ثبات و ارزیابی عملکرد صندوق­ های سرمایه گذاری و سبدگردان ­ها :

مبنای محاسبه کارمزد پایه

نرخ (ضرایب به یک ده هزارم)

حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)

حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)

ارزش دارایی تحت مدیریت(AUM)

۰.۲ نسبت به ارزش  اوراق با درآمد ثابت و سپردۀ بانکی، بعلاوۀ

۱۰ نسبت به ارزش سهام و سایر دارایی­ها

۱۰۰

۱۰۰۰

 

  • درصورتی که برای تهیۀ گزارش خاصی به خدمات حسابرسی ویژه یا کارشناسان رسمی نیاز باشد، هزینۀ مربوطه باید توسط طرف قرارداد رتبه بندی پرداخت شود.
  • کارمزد رتبه بندی بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع کار رتبه بندی از مشتری اخذ خواهد شد.
  • نرخ های کارمزد اعلامی برهان بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی افزودنی است.
  • عواملی از جمله پیچیدگی موضوع، سطح خدمات تحلیلی مورد نیاز و صنعت مورد بررسی در تعیین نرخ خدمات تاثیرگذار هستند و امکان افزایش یا کاهش 20 درصدی در نرخ خدمات را ایجاد می نماید.
  • در مورد اوراق بهادار موضوع رتبه ­بندی، چنانچه ورقۀ بهادار دارای ضامن باشد، 20 درصد به نرخ ­های مذکور در این جدول اضافه می­شود.
  • کارمزد موضوعات و یا صنایعی که در جداول فوق تبیین نگردیده اند پس از بررسی و برآورد برهان نسبت به حجم و پیچیدگی کار به صورت مذاکره ای تعیین می گردد.
  • کارمزد پایش و بازبینی به طور کلی 70درصد کارمزد اولیه تعیین می شود.
  • برهان ممکن است نرخ کارمزد خدمات خود را به صورت دوره ای اصلاح کند. نرخ های اصلاح شده بر قراردادهایی که قبلا منعقد شده اند تاثیر ندارند، لکن تمدید این قراردادها یا انجام بازنگری رتبه بر اساس این قراردادها، با لحاظ نرخ های جدید خواهد بود. بدیهی است که مبنای نرخ های کارمزد خدمات در قراردادهایی که پس از اصلاح نرخ ها منعقد می شوند، نرخ های اصلاح شدۀ جدید خواهند بود.
  • علاوه بر کارمزد رتبه بندی، هزینه های رفت و آمد کارکنان به بیرون از شهر تهران و اقامت آن ها در خارج از شهر تهران، به عهدۀ مشتری است.
  • کارمزد بازنگری و پایش رتبه، به صورت سالانه حداکثر 15 روز پس از گذشت یک سال از تاریخ اجرایی شدن قرارداد رتبه بندی اخذ خواهد شد. در صورتی که مشتری بیش از یک ماه در پرداخت کارمزد بازنگری و پایش تاخیر داشته باشد، به ازای هر روز تاخیر معادل یک در هزار مبلغ کارمزد به عنوان وجه الضمان از وی دریافت خواهد شد. در این شرایط همچنین برهان حق دارد که قرارداد را فسخ کند یا رتبۀ اعطایی را ملغی یا معلق نماید.

 

کارمزد ارزیابی شاخص های کسب و کار (کیفی) (وزارت صمت):

 

ردیف

 

تعداد کارکنان

کارمزد ارزیابی شاخص های کسب و کار (کیفی)- سال 1401

هزینه متغییر (ریال) 

هزینه ثابت (ریال)

جمع کل (ریال)

1

از 1 تا 5 نفر

7,908,600 

98,857,500

138,400,500

2

از 6 تا 10 نفر

6,920,025

118,629,000

187,829,250

3

از 11 تا 15 نفر 5,931,450 148,286,250 237,258,000

4

از 16 تا 25 نفر 3,954,300 197,715,000 296,572,500

5

از 26 تا 50 نفر 3,460,013 237,258,000 395,430,000

6

از 51 تا 150 نفر 2,965,725 296,572,500 692,002,500

7

از 151 تا 500 نفر 1,977,150 494,287,500 988,575,000

8

بیش از 500 988,575 692,002,500 1,186,290,000

به مبالغ ستون آخر جدول فوق، یک در ده هزار درآمد فروش متقاضی در سال قبل برای تعداد کارکنان تا 15 نفر (ردیف های 1تا 3) تا سقف 137 میلیون ریال، برای تعداد کارکنان 16 تا 50 نفر (ردیف های 4 و 5) تا سقف 198 میلیون ریال و برای تعداد کارکنان بالای 50 نفر (ردیف های 6 تا 8) تا سقف 296 میلیون ریال افزوده می شود.

آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه
آخرین اخبار برهانمشاهده همه
آخرین اصلاحات و تغییرات مشاهده همه