ساختار کارمزد خدمات :

کارمزد خدمات رتبه ­بندی از متقاضی خدمات، دریافت می‌­گردد. برهان سیاست‌ها و رویه‌هایی تدوین نموده است تا تعیین و وصول کارمزد خدمات کاملا جدا از فعالیت‌های تحلیلی و فرآیندهای رتبه‌بندی انجام پذیرد. لذا مذاکره در خصوص قرارداد، توسط مدیر توسعه بازار برهان انجام می‌­پذیرد و  جزییات نرخ خدمات هر قرارداد قبل از شروع فرآیند رتبه‌­بندی تعیین و به امضاء طرفین قرارداد می­‌رسد. رعایت اصل استقلال ایجاب می­‌کند کارمزد خدمات رتبه‌بندی در ابتدای فرآیند، به ­طور کامل دریافت گردد. بنابراین، قابل ذکر است کارمزد اولیه، در زمان انعقاد قرارداد برای مدت یک­سال و کارمزد پایش و بازبینی رتبه ­اعتباری برای دوره‌های یک­ساله بعد از اولین رتبه‌بندی، در ابتدای همان دوره دریافت می‌­شود. مبنای پایه قیمت گذاری خدمات برهان به‌شرح ذیل می‌باشد:

 

کارمزد رتبه‌بندی اعتباری :

کارمزد خـدمات رتبه­‌بندی اعتباری به شرح زیر محاسبه می‌شود:

 • برای تعیین کارمزدِ رتبه‌بندیِ اعتباری، ابتدا ساعاتِ کارِ مستقیم برای کارکنانی که مستقیما به امر رتبه‌بندی می‌پردازند (اعم از اعضای کارگروه رتبه‌بندی، مدیر خدمات رتبه‌بندی، واحد مطالعات کلان و کمیته رتبه‌بندی)، برآورد شده و سپس بر اساس هزینۀ استانداردِ دستمزدِ مستقیمِ هر ساعتِ کار برای هر یک از کارکنان، هزینۀ دستمزدِ مستقیم کل محاسبه می‌گردد. در ادامه، سربار به عنوانِ نسبتی از دستمزد مستقیم و سودِ موردِ انتظار، به صورتِ نسبتی از کلِ هزینه دستمزد مستقیم و سربار، به آن اضافه می‌گردد تا کارمزد تعیین رتبه اعتباری بدست آید. میزان ساعات کار مستقیم، به پیچیدگیِ موضوعِ رتبه‌بندی و تعدادِ صنایعی که باید ارزیابی شوند، بستگی دارد.
 • کارمزد پایش (به‌روزرسانی) رتبه اعتباری برای مدت یک سال بین 40 تا 60 درصدِ کارمزدِ تعیینِ رتبه اعتباری است.
 • در صورتی که رتبه اعتباری اوراق بهادار منبعث از رتبه اعتباری شرکت بانی/ناشر باشد و رتبه اعتباری شرکت بانی/ناشر قبلاً تعیین شده باشد،کارمزد تعیین رتبه اعتباری اوراق بهادار بین 15 تا 25 درصد کارمزد تعیین رتبه اعتباری بانی/ناشر است. کارمزد تعیین رتبه اعتباری بانی/ناشر، به روش بند (1) تعیین می­شود. در مورد اوراق ساختار یافته که رتبه اعتباری اوراق، نشأت گرفته از رتبه بانی/ناشر نیست، کارمزد تعیین رتبه اعتباری به روش بند (1) تعیین می‌شود.

  

کارمزد رتبه‌بندی ثبات و ارزیابی عملکرد صندوق­‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌­ها :

مبنای محاسبه کارمزد پایه

نرخ (ضرایب به یک ده هزارم)

حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)

حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)

ارزش دارایی تحت مدیریت(AUM)

۰.۲ نسبت به ارزش  اوراق با درآمد ثابت و سپردۀ بانکی، بعلاوۀ

۱۰ نسبت به ارزش سهام و سایر دارایی­‌ها

۱۰۰

۱۰۰۰

 

 • درصورتی که برای تهیۀ گزارش خاصی به خدمات حسابرسی ویژه یا کارشناسان رسمی نیاز باشد، هزینۀ مربوطه باید توسط طرف قرارداد رتبه بندی پرداخت شود.
 • کارمزد رتبه‌بندی بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع کار رتبه‌بندی از مشتری اخذ خواهد شد.
 • نرخ‌های کارمزد اعلامی برهان بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی افزودنی است.
 • عواملی از جمله پیچیدگی موضوع، سطح خدمات تحلیلی مورد نیاز و صنعت مورد بررسی در تعیین نرخ خدمات تاثیرگذار هستند و امکان افزایش یا کاهش 20 درصدی در نرخ خدمات را ایجاد می نماید.
 • در مورد اوراق بهادار موضوع رتبه‌بندی، چنانچه ورقۀ بهادار دارای ضامن باشد، 20 درصد به نرخ ­های مذکور در این جدول اضافه می­شود.
 • کارمزد موضوعات و یا صنایعی که در جداول فوق تبیین نگردیده‌اند پس از بررسی و برآورد برهان نسبت به حجم و پیچیدگی کار به صورت مذاکره ای تعیین می‌گردد.
 • کارمزد پایش و بازبینی به طور کلی 70درصد کارمزد اولیه تعیین می شود.
 • برهان ممکن است نرخ کارمزد خدمات خود را به صورت دوره‌ای اصلاح کند. نرخ های اصلاح شده بر قراردادهایی که قبلا منعقد شده‌اند تاثیر ندارند، لکن تمدید این قراردادها یا انجام بازنگری رتبه بر اساس این قراردادها، با لحاظ نرخ های جدید خواهد بود. بدیهی است که مبنای نرخ های کارمزد خدمات در قراردادهایی که پس از اصلاح نرخ ها منعقد می شوند، نرخ های اصلاح شدۀ جدید خواهند بود.
 • علاوه بر کارمزد رتبه‌بندی، هزینه‌های رفت و آمد کارکنان به بیرون از شهر تهران و اقامت آن‌ها در خارج از شهر تهران، به عهدۀ مشتری است.
 • کارمزد بازنگری و پایش رتبه، به‌صورت سالانه حداکثر 15 روز پس از گذشت یک سال از تاریخ اجرایی شدن قرارداد رتبه‌بندی اخذ خواهد شد. در صورتی که مشتری بیش از یک ماه در پرداخت کارمزد بازنگری و پایش تاخیر داشته باشد، به ازای هر روز تاخیر معادل یک در هزار مبلغ کارمزد به عنوان وجه الضمان از وی دریافت خواهد شد. در این شرایط همچنین برهان حق دارد که قرارداد را فسخ کند یا رتبۀ اعطایی را ملغی یا معلق نماید.

 

کارمزد ارزیابی شاخص‌های کسب و کار (کیفی) (وزارت صمت):

 

ردیف

 

تعداد کارکنان

کارمزد ارزیابی شاخص‌های کسب و کار (کیفی) - سال 1402

هزینه متغییر (ریال) 

هزینه ثابت (ریال)

جمع کل (ریال)

1

از 1 تا 5 نفر

11,530,739

144,134,235

201,787,929

2

از 6 تا 10 نفر

10,089,396

172,961,082

273,855,047

3

از 11 تا 15 نفر 8,648,054 216,201,353 345,922,164

4

از 16 تا 25 نفر 5,765,369 288,268,470 432,402,705

5

از 26 تا 50 نفر 5,044,698 345,922,164 576,536,940

6

از 51 تا 150 نفر 4,324,027 432,402,705 1,008,939,645

7

از 151 تا 500 نفر 2,882,685 720,671,175 1,441,342,350

8

بیش از 500 1,441,342 1,008,939,645 1,729,610,820

به مبالغ ستون آخر جدول فوق، یک در ده هزار درآمد فروش متقاضی در سال قبل برای تعداد کارکنان تا 15 نفر (ردیف های 1تا 3) تا سقف 199,746,000 ریال، برای تعداد کارکنان 16 تا 50 نفر (ردیف های 4 و 5) تا سقف 288,684,000 ریال و برای تعداد کارکنان بالای 50 نفر (ردیف های 6 تا 8) تا سقف 431,568,000 ریال افزوده می شود.

آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه
آخرین اخبار برهانمشاهده همه
آخرین اصلاحات و تغییرات مشاهده همه