گزارش مطالعات اقتصاد کلان - اردیبهشت 1401
گزارش مطالعات اقتصاد کلان - اردیبهشت 1401

واحد مطالعات کلان شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، گزارش بررسی‌های خود در زمینه اقتصاد کلان را منتشر کرد

...


بانک جهانی: ریسک رکود تورمی با کاهش شدید رشد اقتصادی افزایش می یابد
بانک جهانی: ریسک رکود تورمی با کاهش شدید رشد اقتصادی افزایش می یابد

براساس گزارش بانک جهانی: ریسک رکود تورمی با کاهش شدید رشد اقتصادی افزایش می یابد.

...


نهاد مالی رتبه‌بندی اعتباری؛ الزامات و پیش‌نیازها
نهاد مالی رتبه‌بندی اعتباری؛ الزامات و پیش‌نیازها

ارزیابی وضعیت و رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در کشور همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم در توسعه خدمات تامین مالی و اعتباری در کشورها محسوب می‌شود. از سوی دیگر تعدد اجزاء و عوامل م...


آشنایی با نهاد مالی رتبه‌بندی اعتباری و تاریخچه شکل‌گیری آن در دنیا
آشنایی با نهاد مالی رتبه‌بندی اعتباری و تاریخچه شکل‌گیری آن در دنیا

یک موسسه رتبه‌بندی اعتباری، شرکتی است که به تعیین رتبه‌ اعتباری ناشران و انواع خاصی از اوراق بدهی می‌پردازد. در اغلب موارد این ناشران، شرکت‌ها، شهرها، سازمان‌های غیرانتفاعی...


آخرین اخبار برهانمشاهده همه
آخرین اصلاحات و تغییرات مشاهده همه