آسان پرداخت پرشین (سهامی عام)

رتبه بندی اعتباری

  • 1402/09/28
  • تایید مجدد رتبه/درجه
رتبه/درجه در کوتاه مدت رتبه/درجه در بلند مدت
A2 BBB+
مثبت
در پایش - مثبت
بیانیه مطبوعاتی:

بیانیه مطبوعاتی

تهران، 28 آذرماه 1402: مدت اعتبار رتبه اعتباری شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام)، تمدید شد.

عطف به انعقاد قراردادی جدید فیمابین شرکت آسان پرداخت پرشین و شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در تاریخ 10 آذرماه 1402 و عدم وقوع تغییر در محیط کسب‌وکار، رتبه اعتباری شرکت آسان پرداخت که در تاریخ 10 آبان‌ماه 1402 به‌روزرسانی شده بود تا پایان سال جاری (تاریخ 29/12/1402) معتبر اعلام می‌شود. بدیهی است در صورت وقوع هر گونه رویدادهای موثر تا تاریخ مذکور، رتبه اعتباری شرکت به‌روز خواهد شد.

بر اساس به‌روزرسانی مورخ 10 آبان‌ماه سال جاری، رتبه اعتباری شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامى عام) در بلندمدت +BBB و در كوتاه‌مدت A2 است که نسبت به رتبه اولیه کسب شده، تغییر ننموده است. همچنین دورنمای رتبه نیز به صورت "مثبت" باقی مانده است.

این رتبه‌بندی، بر اساس شیوه‌نامه رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها (ویرایش صفر) انجام شده که متن کامل آن در نشانى www.bcr.ir، بحش قوانین، مقررات و ضوابط/ شیوه‌نامه‌های رتبه‌بندی قابل دسترس است.

  • رتبه‌بندی اعتباری شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) بر اساس وضعیت کسب‌وکار، وضعیت مالی شرکت و همچنین ریسک صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌نماید، انجام می‌شود. برهان ریسک اعتباری را به دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌نماید که در آن وضعیت آتی، تا آنجا که قابل شناسایی و پیش‌بینی است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بالاترین رتبه اعتباری بلندمدت به صورت AAA و پایین‌ترین آن به صورت D (نکول) نمایش داده می‌شود. همچنین در طیف رتبه‌بندی اعتباری، رتبه‌های -BBB و بالاتر در «سطح سرمایه‌گذاری» طبقه‌بندی می‌شوند.
  • لازم به توضیح است رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، تضمینی برای عملکرد آتی و توصیه‌ای به خرید، نگهداری یا واگذاری سهام یا سایر اوراق بهادار شرکت‌های مذکور محسوب نمی‌گردد.
تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1401/12/08 آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری BBB+ A2 مثبت در پایش - در حال وقوع مشاهده
ارتقاء رتبه/درجه 1403/03/10 آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری A- A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده