آسان پرداخت پرشین (سهامی عام)

رتبه بندی اعتباری

  • 1401/12/08
  • اولین رتبه بندی/درجه بندی
رتبه/درجه در کوتاه مدت رتبه/درجه در بلند مدت
A2 BBB+
مثبت
در پایش - در حال وقوع
تاریخچه:

موردی یافت نشد.