• نظارت بر پایگاه الکترونیکی شرکت جهت اطمینان از برقرار بودن، به روز بودن و کامل بودن آن،
  • مدیریت بایگانی مرکزی شرکت،
  • پاسخگویی به تلفن­ ها و برقراری تماس­ های تلفنی مورد نظر مدیریت،
  • دریافت و ثبت نامه ­ها، فکس­ ها و رایانامه ­های ارسالی به شرکت و ارسال آن به واحدهای ذیربط،
  • تنظیم و ثبت نامه­ های ارسالی و ارسال آن به مخاطبین،
  • حروفچینی مطالب مورد نظر مدیریت،
  • تنظیم جلسات داخلی و خارجی مدیریت،
  • تنظیم صورت­جلسات مورد نظر مدیریت و اخذ امضاهای مربوطه،
  • ترجمۀ متون مورد نظر مدیریت.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه