مدیریت تطبیق
شرح وظایف
 • انجام وظایف مربوط به دبیر کمیتۀ تدوین ضوابط شامل دعوت از اعضای کمیته در مواقع مقتضی و تعیین دستور جلسات ضمن ارسال دعوت نامة حاوی تاریخ، ساعت، محل تشکیل جلسه و دستور جلسه و تنظیم صورتجلسه برای هر جلسة کمیته، حاوی شمارة ترتیب، تاریخ، ساعت و محل تشکیل جلسه، موضوعات طرح شده، خلاصة مذاکرات و درج نظرات اعضای مخالف.
 • ابلاغ آخرین ویرایش مقررات داخلی در ارتباط با رتبه ­بندی و رده­بندی پس از اصلاحات مصوب به واحدهای ذیربط در برهان به منظور اجرا.
 • اطمینان از این­که واحد تطبیق برای اجرای وظایف خود، به کلیۀ اطلاعات، اسناد و مدارک لازم دسترسی دارد و از امکانات کافی اعم از نیروی انسانی آموزش دیده برخوردار است و گزارش نتایج به کمیتۀ تدوین ضوابط.
 • ادارۀ نظارت بر اجرای مقررات
  1. بررسی دوره­ای کفایت نظام کنترل­ های داخلی برای اطمینان معقول از این که کنترل­ های داخلی برای (الف) وصول به اهداف به شکل کارآ و اثربخش و (ب) رعایت ضوابط و دستورالعمل ­های داخلی شرکت (به خصوص اسلوب و فرآیند رتبه بندی) و همچنین قوانین و مقررات لازم الرعایه کفایت می­کنند و به شکل موثری در عمل اجرا می­شوند و تعیین نواقص احتمالی در طراحی و اجرای نظام کنترل­های داخلی و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی به مدیریت و پی­گیری چگونگی اجری پیشنهادهای اصلاحی.
  2. بررسی دوره­ای به منظور اطمینان معقول از این که مقررات توسط کلیۀ کارکنان شرکت از جمله مدیران رعایت می­شوند و اعلام موارد احتمالی نقض مقررات و پیشنهادهای اصلاحی مورد نظر به مدیریت و پی­گیری چگونگی اجرای این پیشنهادها.
  3. بررسی گزارش های واصله از مدیران و کارکنان برهان در خصوص نقض قوانین و مقررات و ارائه توصیه های لازم برای تصحیح انحرافات احتمالی به مسئولین مربوطه و انجام اقدامات لازم طبق رویه ­های داخلی برهان به منظور رسیدگی به تخلفات؛
  4. تهیۀ گزارش از بررسی­ های دوره­ای فوق الذکر و تعیین نواقص احتمالی نظام کنترل­های داخلی و مواردی که به صورت نظام­مند، مقررات نقض می­شوند و پیشنهادهای احتمالی برای رفع نواقص نظام کنترل­ های داخلی و جلوگیری از نقض مقررات، و اقداماتی که مدیریت در جهت اجرای این پیشنهادها انجام داده است.
  5. تطبیق صلاحیت حرفه ای مدیران و کارکنان برهان با مقررات و ارائۀ توصیه های لازم برای تصحیح انحرافات احتمالی به مسئولین اجرایی مربوطه؛
  6. ارائه نظر مشورتی به مدیران اصلی و کارکنان مؤسسه در خصوص نحوۀ اجرای مقررات؛
 • ادارۀ تدوین ضوابط و فرآیندها
  1. بررسی نظام‌مند دوره‌ای یا موردی واژه‌نامۀ تعاریف، اسلوب رتبه‌بندی، فرآیند رتبه‌بندی، محتوا و شکل گزارش‌های رتبه‌بندی و سایر ضوابط و رویه‌هایی که در اجرا یا کیفیت رتبه‌بندی اعتباری مؤسسه مؤثر است به منظور حصول اطمینان معقول از این­که اجرای آن­ها منجر به تعیین، بازنگری و به­روز رسانی رتبه یا رده­ای که منعکس کنندۀ واقعی مفهوم رتبه یا رده باشد؛
  2. بررسی ضوابط جمع آوری و کنترل اطلاعات به منظور حصول اطمینان از این­که اجرای این ضوابط منجر به جمع آوری اطلاعات درست، قابل اتکا و به موقع می‌گردد.
  3. بررسی ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع به منظور حصول اطمینان معقول از این­که ضوابط یاد شده به اندازه کافی مستند شده است و عمل به آن منجر می‌شود که تضاد منافعی که بر تخصیص، بازنگری و به روزرسانی رتبه­ های اعتباری و رده­بندی­ها تأثیر نامطلوب دارد، حذف شده یا در صورت وجود به موقع شناسایی و به قسمی حل و فصل می‌گردد که مانع از تأثیر نامطلوب بر تخصیص، بازنگری و به روزرسانی رتبه های اعتباری شود.
  4. تهیۀ گزارش دوره­ای از بررسی­ های فوق الذکر و ذکر نواقص احتمالی در واژه ­نامۀ تعاریف، اسلوب رتبه­ بندی، فرآیند رتبه­ بندی، محتوا و شکل گزارش­های رتبه­ بندی و سایر ضوابط و رویه­ های داخلی برهان که در اجرا یا کیفیت رتبه­ بندی اعتباری یا هرگونه رده­بندی موثر است از جمله ضوابط حمع­آوری و کنترل اطلاعات و ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع، و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی و طرح این پیشنهادها در کمیتۀ تدوین ضوابط به منظور تصمیم­گیری.
  5. اعمال اصلاحات احتمالی که طبق تصمیم کمیتۀ یادشده باید در مقررات داخلی صورت پذیرد و پی­گیری تصویب این اصلاحات در سایر مراجع در صورت ضرورت از جمله هیات مدیره و تنظیم نسخۀ نهایی قابل اجرا از مقررات داخلی مذکور،
  6. اطمینان از این­که همواره آخرین نسخۀ به ­روز رسانی شده از مقررات داخلی برهان که در ارتباط با رتبه­ بندی و رده­بندی است، در پایگاه الکترونیکی برهان منتشر شده و در برهان مورد عمل قرار می­گیرد.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه