ساسان اله قلی

عضو هیئت مدیره - موظف
مدیر بازاریابی و روابط عمومی

متولد سال 1360 در ایران
ملیت: ایرانی
شماره تماس: 02188730060 و 02188730054
s.allahgholi@bcr.ir

دریافت رزومه کامل
ساسان اله قلی

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه