مدیریت
شرح وظایف
 • ادارۀ بازاریابی
  • انجام اقدامات تبلیغاتی به منظور آشناسازی مشتریان بالقوه با فعالیت­ها و قابلیت­ های برهان از جمله تهیه و توزیع بروشور،کاتالوگ، فیلم و کتابچه، انجام مصاحبه ­های مطبوعاتی، شرکت در سمینارها و نمایشگاه­ها، و برگزاری جلسات معرفی برهان.
  • برقرار ارتباط با مشتریان بالقوه برای جلب موافقت آن­ها به انجام رتبه ­بندی اعتباری یا هر گونه رده­بندی دیگر توسط برهان.
  • تهیۀ گزارش امکان­سنجی در خصوص موضوعات رتبه ­بندی یا رده­بندی مطابق مقررات و طرح آن در کمیتۀ تنظیم روابط با مشتریان.
  • مذاکره با مشتریان در مورد متن قرارداد و کارمزد رتبه ­بندی یا رده­بندی و تنظیم نهایی این قراردادها و اخذ امضاهای مجاز.
  • پی­گیری وصول مطالبات کارمزد از مشتریان و گزارش نتایج به ادارۀ حسابداری.
 • ادارۀ روابط عمومی و خدمات آبونمان
  • پاسخگویی به سوالات مخاطبین عام برهان.
  • تهیۀ متن، فیلم و هرگونه اقدام دیگر ازجمله مصاحبۀ مطبوعاتی و حضور در شبکه ­های اجتماعی برای آگاه سازی مخاطبین عام از فعالیت­ها و خدماتی که برهان ارائه می­دهد و دفاع از کیفیت خدمات و اعتبار برهان نزد افکار عمومی.
  • مدیریت و تهیۀ محتوای بخش تبلیغاتی پایگاه الکترونیکی از جمله تهیۀ عکس، فیلم و متن از وقایع مهم برهان.
  • برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه برای جلب موافقت آن­ها برای آبونه شدن به منظور استفاده از گزارش­های رتبه ­بندی، رده­بندی، گزارش­های تحقیقی و تحلیلی و سایر خدمات.
  • انجام مذاکرات در مورد متن و کارمزد قرارداهای آبونمان با مشتریان و نهایی کردن متن قرارداد آبونمان و اخذ امضاهای مجاز.
  • کنترل و پی­گیری وصول مطالبات برهان از بابت قراردادهای آبونمان.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه