طبق مقررات مربوطه، تاسیس موسسات رتبه­ بندی منوط به صدور مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار است. این موسسات پس از تاسیس و ثبت به شکل شرکت سهامی خاص، باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ثبت برسند. پس از ثبت، موسسات رتبه­ بندی برای شروع فعالیت، باید ظرف حداکثر یک سال، مقدمات لازم را فراهم کرده و مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت کنند. مقدمات لازم برای دریافت مجوز تاسیس شامل: اجاره یا خرید دفتر کار، تجهیز دفتر کار به وسایل اداری، شبکه، اینترنت، و وسایل رایانه­ای، خرید و استقرار نرم افزارهای حسابداری، ثبت نامه­ها، ضبط مکالمات تلفنی و رتبه­ بندی، تدوین نمودار سازمانی و شرح وظایف، استخدام کارکنان و آموزش آن­ها، تشکیل کمیتۀ رتبه­ بندی، کمیتۀ تدوین ضوابط و کارگروه رتبه­ بندی، تدوین شیوه­نامه ­های مختلف رتبه­ بندی، تدوین فرآیند رتبه­ بندی و واژه­نامۀ رتبه­ بندی، تهیۀ ضوابط مختلف داخلی برای شناسایی و کنترل تضاد منافع، جمع­آوری و کنترل اطلاعات، رفتار حرفه ­ای و حفظ و نگه­دار اطلاعات و مدارک، طراحی و راه اندازی پایگاه الکترونیکی و افشای برخی اطلاعات از طریق آن، تدوین نوع خدمات و نرخ خدمات قابل ارائه، تهیۀ نمونه قراردادهای رتبه­ بندی و سایر الزامات است.  

شرکت رتبه­ بندی اعتباری برهان پس از چندین ماه مذاکره با شرکای داخلی و خارجی، در خردادماه سال 1396، موفق به دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار شد و در آذر ماه سال گذشته تحت شمارۀ 519769 در ادارۀ ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجارتی تهران به ثبت رسید. شرکت سپس در بهمن ماه همان سال تحت شمارۀ 11563 در سازمان بورس به عنوان یک موسسۀ رتبه­ بندی موضوع بند 21 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار به ثبت رسید. این شرکتدر تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ توانسته تمام مقدمات پیش­گفته را فراهم آورد و مجوز فعالیت خود را نیز به عنوان یک موسسۀ رتبه­ بندی با امکان ارائۀ خدمات کامل (Full Service)، دریافت کند.

تصویر مجوز فعالیت شرکت رتبه­ بندی اعتباری برهان، در زیر قرار داده شده است.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه