1399/03/10
اطلاعیه سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق بدهی بدون ضامن با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا

بر اساس نامه شماره 64730/122 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت های رتبه بندی اعتباری و تامین سرمایه، اعلام شد: انتشار اوراق بدهی بدون ضامن با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا صرفا توسط ناشران پذیرفته شده در بورس یا فرابورس با رعایت مواردی مجاز می باشد

بر اساس نامه ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت های رتبه بندی اعتباری و تامین سرمایه مورخ 99/03/06، انتشار اوراق بدهی بدون ضامن با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا صرفا توسط ناشران پذیرفته شده در بورس یا فرابورس با رعایت مواردی مجاز اعلام شد. متن نامه به شرح زیر می باشد:


با سلام

بند 6 سی و نخمین صورت جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 99/02/03 در خصوص اعلام رتبه اعتباری مناسب جهت انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن یا با کاهش وثیقه به شرح زیر ابلاغ می گردد:

6-1- انتشار اوراق بهادار بدهی بدون ضامن با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا صرفا توسط ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران با رعایت موارد زیر مجاز می باشد

6-1-1- مبلغ اوراق بدون ضامن بانی/ناشر حداکثر معادل 60 درصد میانگین سود دو سال گذشته (بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه) شرکت اصلی یا تلفیق (هر کدام کمتر است) می باشد. این سقف در اوراق اجاره و اجاره سهام با شرط امکان رجوع به دارایی مبنا، به ترتیب به 80 و 100 درصد قابل افزایش است.

6-1-2- حداقل سفارش خرید اوراق بهادار موضوع این مصوبه تعداد 50000 ورقه تعیین گردید (ارزش اسمی هر ورقه 1.000.000 ريال است)

6-1-3- عرضه به روش ثبت دفتری (Book Building)

6-1-4- نشان دار بودن نماد معاملاتی اوراق مذکور و تکمیل بیانیه ریسک خریداران

6-1-5- پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورت تنزل رتبه به زیر BBB.

6-1-6- بازنگری در قراردادهای انتشار اوراق جهت تدوین چارچوب حقوقی متناسب با شرایط جدید و مشخص نمودن اقدامات اجرایی و وظایف واحدهای مربوطه در صورت نکول اوراق با همکاری معاونت حقوقی و کمیته فقهی سازمان.

6-1-7- امکان سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول به موضوعات سرمایه گذاری در امیدنامه نمونه صندوق ها اضافه شد و نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در اوراق بهادار یادشده به شرح حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد، تعیین گردید.

6-1-8- موسسات رتبه بندی باید در گزارش رتبه بندی خود با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی در خصوص توانایی بانی/ناشر در پرداخت اصل و فرع اوراق در سررسید مقرر، اظهار نظر نماید.

6-1-9- چارچوب مقرراتی مسئولیت های احتمالی موسسات رتبه بندی در صورت نکول اوراق با همکاری مدیریت های بازار اولیه، نظارت بر نهادهای مالی و حقوقی تدوین گردد.

6-2- انتشار اوراق بهادار دارای رتبه اعتباری BBB به بالا برای سایر اشخاص حقوقی بجز ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق کاهش درصدی از کل وثایق مورد نیاز (شامل اصل و فرع اوراق) به شرح جدول زیر امکان پذیر می باشد، حد جبران خسارت نسبت به کل ارزش وثیقه نیز به همین نسبت تعدیل می گردد. در این خصوص لازم است بیانیه ریسک و تاییدیه ای از سرمایه گذاران مبنی بر آگاهی از مبلغ تضمین شده توسط متقاضی تامین مالی اخذ شود و پایش رتبه اعتباری تا سررسید اوراق صورت گیرد.

در صورت تغییر در رتبه اعتباری اوراق بهادار منتشره طی این مصوبه یا تغییر قیمت یا رتبه اعتباری اوراق بهادار وثیقه شده، به صورتی که جمع دارایی وثیقه شده با اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر کمتر از 90 درصد ارزش تعهدات (اصل و فرع) اوراق منتشره گردد، ناشر/بانی، موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه/مدیریت دارایی مرکزی نسبت به تامین یا تکمیل وثایق اقدام نماید. همچنین در صورتی که در اثر وقوع شرایط یاد شده، ارزش دارایی وثیقه شده با اعمال ضرایب مربوطه بیش از 110 درصد ارزش تعهدات (اصل و فرع) اوراق منتشره شود، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه/مدیریت دارایی مرکزی به تقاضای ناشر/بانی/وثیقه گذار با اخذ تاییدیه از سازمان می تواند مازاد وثیقه را آزاد نماید. نحوه تعیین ارزش وثایق و نحوه عمل در صورت عدم ایفای تعهدات بانی مطابق با مفاد مقررات انتشار اوراق بهادار و قراردادهای مربوطه خواهد بود.

6-3- متقاضیان تامین مالی از طریق بازار سرمایه (ناشر/بانی)، در صورت عدم رتبه بندی یا اخذ رتبه اعتباری در سایر طبقات، از شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، جهت انتشار اوراق بهادار بدهی ملزم به استفاده از رکن ضامن (یا ارائه تضمین) مطابق مقررات مربوطه می باشد.

6-4- ضرایب تعیین شده در جدول وثایق دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار در خصوص سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران به شرح زیر اصلاح و تکمیل گردید:

آخرین اخبار برهانمشاهده همه