1402/02/20
استفاده از انتشار اوراق مرابحه  برای تامین مالی قراردادهای طراحی، تامین و ساخت (EPC) فراهم شد.

استفاده از انتشار اوراق مرابحه  برای تامین مالی قراردادهای طراحی، تامین و ساخت (EPC) فراهم شد.

با تصویب کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز جاری (چهارشنبه 1402/2/20)، امکان تامین مالی کارفرمایان با استفاده از اوراق مرابحه برای قراردادهای طراحی، تامین و ساخت (EPC) فراهم شد.

 در این نوع قراردادها، طراحی و مهندسی یک پروژه، تامین تجهیزات و تأسیساتی که در پروژه نصب می‌­شوند و ساخت پروژه به عهدۀ  پیمانکار است و به عبارت دیگر پیمانکار به غیر از تامین مالی کل مراحل طراحی، تامین و ساخت یک پروژه را به عهده دارد و متناسب با پیشرفت کار، مبالغی را از کارفرما دریافت می‌­کند.

در انتشار اوراق مرابحه برای تامین مالی قراردادهای یاد شده، کارفرما به عنوان بانی اوراق مرابحه، از طرف دارندگان اوراق مرابحه وکالت (با حق توکیل به غیر) دارد که تاسیسات و تجهیزات لازم برای اجرای پروژه را خریداری کرده و به صورت اقساط بلندمدت به خود بفروشد و اقساط را در مواعد مقرر به ناشر (نهاد واسط) بپردازد تا بین دارندگان اوراق توزیع کند. کارفرما (بانی) سپس تأسیسات و تجهیزات خریداری شده را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد تا در اجرای پروژه، مورد استفاده قرار دهد. ضمناً کارفرما (بانی) می­‌تواند پیمانکار را در خرید تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز وکیل کند و بدین ترتیب مسئولیت تطبیق تاسیسات و تجهیزات با مشخصات و کارکرد مورد نظر را به پیمانکار منتقل کند (همانطور که معمولاً در قراردادهای طراحی، تامین و ساخت (EPC)، پیمانکار چنین مسئولیتی دارد).

آخرین اخبار برهانمشاهده همه