1398/09/13
حضور برهان در نمایشگاه جانبی همایش ملی بیمه و توسعه

شرکت رتبه بندی اعتباری برهان در نمایشگاه جانبی همایش ملی بیمه و توسعه که امروز (1398/09/13) در حال برگزاری است، حضور دارد و به تشریح خدمات خود در صنعت بیمه می پردازد.

رتبه بندی اعتباری یک شرکت بیمه، به معنی توانایی آن شرکت در ایفای تعهدات بیمه ای در مقابل بیمه گذاران می باشد. بیمه گذاران، بخصوص بیمه گذاران بزرگ، می توانند از رتبۀ اعتباری برای انتخاب شرکت بیمۀ طرف قرارداد خود استفاه کنند. رتبه بندی اعتباری همچنین برای بیمه های اتکایی حائز اهمیت است.

شرکت رتبه بندی اعتباری برهان علاوه بر رتبه بندی اعتباری شرکت های بیمه، می تواند برای اعتبارسنجی بیمه گذاران یا نمایندگان بیمه، مدل های اعتبارسنجی مناسب را طراحی و پیاده سازی نماید.

آخرین اخبار برهانمشاهده همه