1398/05/16
ابلاغ درجه‌بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع درجه‌بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ کرد

 
در ابلاغیه آمده است که طبق بخشی از بند (3) پانصد و هشتادمین صورت جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/03/29 با توجه به اینکه وجود اطلاعات معتبر در خصوص کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی عملکرد آنها، امکان مقایسه و تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاران صندوق‌ها را فراهم آورده و به شفافیت اطلاعات بهبود عملکرد مدیران صندوق‌ها کمک می‌کند بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند به صورت داوطلبانه از شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت که طبق مقررات مجوز درجه بندی (RANKING( دارند اقدام به درجه بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق نمایند. در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:

1- هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که طبق قرارداد به شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخته می شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق می باشد.

2- هزینه کارمزد درجه بندی کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری که طبق قرارداد به شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز پرداخت می شود، توسط مدیر صندوق پرداخت می شود.

3- شرکت های رتبه بندی اعتباری می توانند بدون درخواست صندوق های سرمایه گذاری نسبت به درجه بندی عملکرد آنان و افشای نتایج اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است در خصوص بند (1) این ابلاغیه، ارسال صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع لحاظ هزینه ارزیابی عملکرد صندوق در سامانه کدال، به منزلعه ثبت نزد سازمان بوده و هزینه مذکور از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار، قابل احتساب است

آخرین اخبار برهانمشاهده همه