1398/04/05
به روز رسانی درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان(سهامی خاص)، درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان، (درآمد ثابت)، را به ­روز ­رسانی نمود.

تهران، 05 تیر ماه، 1398: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان(سهامی خاص)، درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان، (درآمد ثابت)، را به­ روز ­رسانی نمود.

به ­روز­ رسانی این درجه ­بندی، بر اساس شیوه‌نامۀ درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ویرایش 2) انجام شده که متن کامل آن در بخش قوانین، مقررات و ضوابط/ شیوه‌نامه‌های رتبه‌بندی قابل دسترس است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک و مقایسۀ آن با گروه‌های همتا در دوره‌های مشابه انجام می‌شود. برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه­ بندی می­ کند که بالاترین درجه MFR-5  (یا پنج ستاره) و پایین ­ترین درجه 1-MFR (یا تک ستاره) است. برهان صندوق را از نظر ریسک تمرکز به پنج دسته از ریسک تمرکز بسیار زیاد تا ریسک تمرکز بسیار کم، طبقه بندی می­ کند. ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه­ گذاری بر تعداد کمی از شرکت ­ها یا صنایع است.

به­ روز­ رسانی درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (درآمد ثابت)، برای دوره‌های پنج، سه و یک ساله برای دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 در گروه همتای فراگیر و همچنین زیرگروه مربوطه انجام شده است. گروه همتای فراگیر عبارت از صندوق­ های سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 69 عضو و زیرگروه مربوطه عبارت از صندوق­ های سرمایه ­گذاری مشترک در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 59 عضو است. بر مبنای این درجه‌بندی، عملکرد صندوق سرمایه­ گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) قبل از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در دوره­ های پنج، سه و یک ساله، در گروه همتای فراگیر، 5 ستاره تعیین شده است. همچنین عملکرد این صندوق پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در گروه همتای فراگیر، در دوره ­های پنج و سه ساله، 5 ستاره باقی مانده ولی برای دورۀ یک ساله به 4 ستاره کاهش یافته است. عملکرد این صندوق در زیر گروه مربوطه برای دورۀ پنج ساله، قبل و پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز نیز 5 ستاره تعیین شده است. از نظر برهان ریسک تمرکز این صندوق بسیار زیاد است و از آنجایی که ریسک تمرکز در اغلب صندوق ­های هم­گروه نیز زیاد یا بسیار زیاد می ­باشد، درجه‌بندی صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)، پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در هر یک از دوره ‏های پنج و سه ساله به صورت 5 ستاره ثابت باقی مانده است.

لازم به توضیح است، درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تضمینی برای عملکرد آتی و توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری یا واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.

گزارش تفصیلی در بخش رتبه‌بندی ها/درجه بندی ها در دسترس است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بیانیه، با واحد روابط عمومی این شرکت به شمارۀ 88730060-021 داخلی 120 تماس حاصل فرمایید.

آخرین اخبار برهانمشاهده همه