آخرین اخبار برهانمشاهده همه
1397/04/16
واژه نامه تعاریف برهان منتشر شد.

واژه نامه تعاریف رتبه بندی برهان شامل اصطلاحات و لغات تخصصی مورد استفاده در شیوه نامه ها، نظام نامه ها و فرآیند رتبه بندی ها منتشر شد.

برای دسترسی به مجموعه واژه نامه تعاریف به اینجا مراجعه کنید.