قرارداد با شرکت مشاوره سرمایه­ گذاری معیار

طی قرارداد منعقده، برهان از گزارش­ های شرکت مشاوره سرمایه­ گذاری معیار در زمینۀ اقتصاد کلان و گزارش­ های تحلیلی صنایع مختلف استفاده خواهد کرد. شرکت مشاوره سرمایه­ گذاری معیار از جمله نهادهای مالی ثبت شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می­شود.