1397-04-02

یک موسسه رتبه‌بندی اعتباری، شرکتی است که به تعیین رتبه‌ اعتباری ناشران و انواع خاصی از اوراق بدهی می‌پردازد. در اغلب موارد این ناشران، شرکت‌ها، شهرها، سازمان‌های غیرانتفاعی یا دولت‌هایی می‌باشند که به انتشار اوراق بهادار مشابه اوراق بدهی قابل معامله در بازار ثانویه می‌پردازند. یک موسسه رتبه‌بندی اعتباری به اندازه‌گیری اهلیت اعتباری و توانایی بازپرداخت بدهی پرداخته و بر نرخ بهره بدهی نیز تأثیر می‌گذارد. به عبارتی دیگر یک رتبه اعتباری ایده‌ای است که توسط یک موسسه متخصص در خصوص اهلیت اعتباری یک ناشر یا ابزار بدهی منتشر می‌شود.

این رتبه در نتیجه تحقیق و پژوهش و با توجه به سیستم رتبه‌بندی بدست می‌آید. موسسات رتبه‌بندی اعتباری نقش بسزایی را در بازارهای مالی ایفا می‌نمایند. این نقش به این صورت است که این موسسات از طریق ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص اهلیت اعتباری شرکت‌ها یا کشورها، باعث می‌شوند عدم تقارن اطلاعات میان تسهیلات‌دهنده یا سرمایه‌گذاران از یکسو و ناشران اوراق بهادار از سوی دیگر کاهش یابد. به این معناکه ناشرانی که حائز رتبه‌ اعتباری پایین‌تر شده‌اند لازم است نرخ‌های بهره بالاتری را در مقایسه با ناشرانی که رتبه اعتباری بالاتری کسب کرده‌اند پرداخت نمایند.نویسنده: دکتر موسی احمدی


دانلود کامل این مقاله :


آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه