صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری

  • 1398/10/22
  • تایید مجدد رتبه/درجه
# پنج ساله سه ساله دوساله یک ساله
__
__
بیانیه مطبوعاتی:

به روز­رسانی درجه‌­بندی عملکرد صندوق سرمایهگذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)، توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، اعمال شد. 

تهران، 22 دیماه، ۱۳۹۸: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان(سهامی خاص)، درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)، را به روز­رسانی نمود.

این درجه­‌بندی، بر اساس شیوه‌نامۀ درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ویرایش ۲) انجام شده که متن کامل آن در صفحه شیوه‌نامه‌­های رتبه‌بندی/درجه‌بندی قابل دسترس است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک و مقایسۀ آن با گروه‌های همتا در دوره‌های مشابه انجام می‌شود. این درجه‌بندی یک بار با لحاظ ریسک تمرکز و نیز یک‌بار بدون لحاظ ریسک تمرکز تعیین و در ادوار سه ماهه به روز رسانی می‌شود. برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه‌­بندی می‌­کند که بالاترین درجه MFR-5 (یا پنج ستاره) و پایین‌­ترین درجه MFR-1 (یا تک ستاره) است. ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه­‌گذاری در تعداد کمی از شرکت­‌ها یا صنایع است. برهان صندوق­‌ها را از نظر ریسک تمرکز به پنج دسته از ریسک تمرکز خیلی زیاد تا ریسک تمرکز خیلی کم، طبقه بندی می‌­کند.

تعیین درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)، به تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ در گروه همتای فراگیر تحت عنوان صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۶3 عضو برای دوره‌های پنج، سه و یک ساله و نیز زیرگروه صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری مشترک در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 53 عضو برای دورۀ پنج ساله انجام شده است. بر مبنای این درجه‌بندی، عملکرد صندوق سرمایه‌­گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) قبل و پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز، در بین گروه همتای فراگیر و همچنین زیرگروه مربوط، مشابه دوره­های قبل 5 ستاره تعیین شده است. ریسک تمرکز این صندوق بسیار زیاد است و درجه‌بندی صندوق سرمایه‌­گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)، پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در هر یک از دوره‏‌های پنج، سه و یک ساله نیز به صورت 5 ستاره باقی مانده است.

لازم به توضیح است، درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تضمینی برای عملکرد آتی و توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری یا واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.

گزارش تفصیلی در صفحه رتبه‌بندی‌ها/درجه‌بندی­‌ها در دسترس است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بیانیه، با واحد روابط عمومی این شرکت به شمارۀ 021-88730060 داخلی ۱۲۰ تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/04/05 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/07/21 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده