در این بخش میتوانید با کلیک بر روی هر یک از فرایند های زیر ، آخرین فرایند های تصویب شده آن بخش را مشاهده فرمایید .

ردیف عنوان مرجع تصویب کننده تاریخ تصویب شماره ویرایش
1  فرایند رتبه بندی اعتباری هیات مدیره ۹۷/۰۳/۰۷ صفر
2 فرایند درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری هیات مدیره 97/11/29 صفر