صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری

  • 1398/07/21
  • تایید مجدد رتبه/درجه
# پنج ساله سه ساله دوساله یک ساله
__
__
بیانیه مطبوعاتی:

به‌روزرسانی درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان( با درآمد ثابت) توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، اعمال شد.


تهران، 22 مهر ماه، ۱۳۹۸: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان(سهامی خاص)، درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)، را به‌روزرسانی نمود.

این درجه­‌بندی، بر اساس شیوه‌نامۀ درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ویرایش ۲) انجام شده که متن کامل آن در صفحه شیوه‌نامه های رتبه‌بندی/درجه‌بندی قابل دسترس است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک و مقایسۀ آن با گروه‌های همتا در دوره‌های مشابه انجام می‌شود. این درجه‌بندی یک بار با لحاظ ریسک تمرکز و نیز یک‌بار بدون لحاظ ریسک تمرکز تعیین و در ادوار سه ماهه به روز رسانی می‌شود. برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه‌بندی می‌کند که بالاترین درجه MFR-5 (یا پنج ستاره) و پایین‌­ترین درجه MFR-1  (یا تک ستاره) است. ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه­‌گذاری بر تعداد کمی از شرکت‌ها یا صنایع است. برهان صندوق‌ها را از نظر ریسک تمرکز به پنج دسته از ریسک تمرکز خیلی زیاد تا ریسک تمرکز خیلی کم، طبقه بندی می‌کند.

تعیین درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) به تاریخ منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ در گروه همتای فراگیر تحت عنوان صندوق­‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 63 عضو برای دوره‌های پنج، سه و یک ساله و نیز زیرگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 53 عضو برای دورۀ پنج ساله انجام شده است. بر مبنای این درجه‌بندی، عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) قبل و پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در هر یک از این ادوار در بین گروه همتای فراگیر و همچنین زیرگروه مربوط، مشابه دوره‌های قبل ۵ ستاره تعیین شده است. ریسک تمرکز این صندوق بسیار زیاد است و درجه‌بندی صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در هر یک از دوره‏‌های پنج، سه و یک ساله به صورت ۵ ستاره ثابت باقی مانده است.

لازم به توضیح است، درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تضمینی برای عملکرد آتی و توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری یا واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.

گزارش تفصیلی در صفحه رتبه‌بندی‌ها/درجه‌بندی‌ها در دسترس است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بیانیه، با واحد روابط عمومی این شرکت به شمارۀ ۸۸۷۳۰۰۶۰-۰۲۱ داخلی ۱۲۰ تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/04/05 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/10/22 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده