صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری

  • 1397/12/28
  • اولین رتبه بندی/درجه بندی
# پنج ساله سه ساله دوساله یک ساله
__
__
بیانیه مطبوعاتی:

درجه­ بندی عملکرد صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه موفقیت (در سهام)، برای اولین بار توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، تعیین شد.

تهران، 25 فروردین ماه، 1398: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان(سهامی خاص)، درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت (در سهام)، را تعیین نمود.

این درجه­ بندی، بر اساس شیوه‌نامۀ درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ویرایش 1) انجام شده که متن کامل آن در نشانی: www.bcr.ir قابل دسترس است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک و مقایسۀ آن با گروه‌های همتا در دوره‌های مشابه انجام می‌شود. این درجه‌بندی یک بار با لحاظ ریسک تمرکز و نیز یکبار بدون لحاظ ریسک تمرکز تعیین و در ادوار سه ماهه به روز رسانی می‌شود. برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه­ بندی می­ کند که بالاترین درجه MFR-5  (یا پنج ستاره) و پایین­ ترین درجه 1-MFR (یا تک ستاره) است. ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه­ گذاری بر تعداد کمی از شرکت­ ها یا صنایع است. برهان صندوق را از نظر ریسک تمرکز به پنج دسته از ریسک تمرکز خیلی زیاد تا ریسک تمرکز خیلی کم، طبقه بندی می ­کند.

تعیین درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت (در سهام)،  برای دوره‌های پنج ، سه و یک ساله به تاریخ منتهی به 30 آذر ماه 1397 در گروه صندوق­ های سرمایه­ گذاری در سهام با 62 عضو انجام شده است. بر مبنای این درجه‌بندی، عملکرد صندوق سرمایه ­گذاری مشترک فیروزه موفقیت (در سهام) قبل و پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در هر یک از این ادوار 5 ستاره تعیین شده است. از نظر برهان ریسک تمرکز این صندوق کم است و از آنجایی که ریسک تمرکز در سایر صندوق­ های هم ­گروه نیز کم می ­باشد، درجه‌بندی صندوق سرمایه ­گذاری مشترک فیروزه موفقیت (در سهام)، پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در هر یک از دوره‏ های پنج، سه و یک ساله به صورت 5 ستاره ثابت باقی مانده است.

  • لازم به توضیح است، درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تضمینی برای عملکرد آتی و توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری یا واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.

گزارش تفصیلی در نشانی: www.bcr.ir بخش رتبه‌بندی‌ها/درجه‌بندی­ ها در دسترس است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بیانیه، با واحد روابط عمومی این شرکت به شمارۀ 88730060-021 داخلی 120 تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/04/01 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/09/17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/06/17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری MRF-5 - مشاهده