• بررسی گزارش امکان سنجی رتبه ­بندی یا رده­بندی و تصمیم­گیری راجع به قبول یا رد پروژۀ رتبه ­بندی یا رده­ بندی.
  • تعیین سیاست­ ها و روش­های برهان در زمینۀ بازاریابی خدمات و بررسی گزارش ­های دوره­ای مدیر بازاریابی و روابط عمومی در خصوص نتایج اجرای سیاست ­ها و روش­های مذکور.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه